Perakende Satış Sözleşmesinin İmzalanması Yükümlülüğü

27.02.2017 10:00

Değerli Müşterilerimiz,

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 8. ve 21.Maddelerinin amir hükümleri doğrultusunda, güvence bedelini ödemek ve perakende satış sözleşmesine esas güncel kimlik, adres ve iletişim bilgilerinizi bildirmek üzere bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde şirketimize başvurma zorunluluğunuz bulunmaktadır. Şirketimizle imzalanan perakende satış sözleşmesi, tüketici tarafından, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza koşulu ödemeksizin istenildiği zaman fesih edilebilmektedir.
Şirketimize, öngörülen süreler içinde başvurarak güvence bedeli ödeme ile kimlik, adres ve iletişim bilgilerini bildirmeye ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde elektrik enerjisinin kesilebileceği hususunu siz değerli müşterimize aktarmak isteriz.Hakkımızda
Müşteri Hizmetleri
Kampanyalar
Bilgi Ekranı
Müşteri İlişkileri Merkezleri
Menu